Welkom op mijn Site | Het kind met een onzichtbare handicap | Vitaliteit van Water | Magnetronvoedsel?Lees dan dit eerst even!! | Magnetron en Inductie, leve de gezondheid | De Gevaren van Elektrosmog | Colloidaal Zilver, het eerste redmiddel | De waarheid over Aspartaam!! | Vitaminen en Mineralen in 2006? Wat gaat er gebeuren?? | De rekening van 100 jaar Materialisme!!!! | Vrouwen in de vervroegde overgang, alsof het niets is!! | Noorwegen | Anna`s Favos Links | Gastenboek | Weblog | Wat is er aan de hand met onze voeding? | Rapport; Tekorten in de Nederlandse Voeding

Vrouwen in de Vervroegde Overgang

Deze maand september 2005 is het inmiddels weer 2 jaar dat ik volledig in de overgang zit. Noem het maar in de vervroegde overgang. Immers er wordt nog vaak uitgegaan van een leeftijdscategorie bij vrouwen in de overgang vanaf 50 jaar. Zo zou het natuurlijke proces bij de vrouw moeten zijn. Helaas een achterhaald gegeven en niet altijd meer van toepassing want er komen steeds meer vrouwen al vr hun 40- jarige leeftijd in de overgang.Dit is behoorlijk vroeg,maar er zijn vrouwen die er nog vroeger bijwaren. Wat een hele grote teleurstelling in hun leven kan betekenen. Zeker als men nog hoop had op gezinsuitbreiding. Dit is al een grote shock voor de vrouw, maar ook voor de relatie. Hoe ga je hiermee om? En wat betekent het voor de toekomst?

Zelf ben ik nu ik dit schrijf  bijna 39. Bij mij heeft de gehele periode tot de overgang 5 jaar geduurd. Mijn lichaam begon het biologische proces volledig in de war te schoppen, toen ik 32 jaar was. Na de laatste bevalling in 1998. De eerste kenmerken bij mij waren vooral de onregelmatige menstruatiecyclus. Elk heel jaar, waarvan er 12 maandcyclussen zijn, verdwenen er bij mij zo een paar maanden vanaf. Terwijl je de klachten wel vernam, maar zonder menstruatie. Dit laatste vond ik dan nog niet zo erg, maar gaf wel vraagtekens. Wat is er met mijn lichaam aan de hand.Tot in het jaar 2002 naar 2003 er helemaal geen menstruatie meer is geweest. Dit werd mijn overgang. Maar wat is nu precies een overgang? En wat gebeurd er dan met je lichaam?

Ik zal uitleggen wat het inhoud. Ik moet wel zeggen, wat ik overigens heel jammer vind, dat er niet vaak wordt gesproken over jonge vrouwen in de overgang. En tevens dat deze vrouwen niet altijd serieus worden genomen bij de arts. Men wil het nog te gauw wegcijferen en het dan afmaken met; nee hoor mevrouwtje, U bent nog veel te jong, of maakt u zich geen zorgen. Wel en daar ben ik positief over, is het niet meer een taboe. Je kan er nu makkelijker over praten. Dat was vroeger wel anders. Niemand mocht het weten, je had het en je moest je er maar mee redden. Wat dat betreft hebben vrouwen heel wat te verduren. Maar gelukkig er komt verandering in en is zelfs de wetenschap verder, als het om de overgang gaat.

De vervroegde overgang

Stelt u zich een voor: u bent jong en u heeft samen met uw partner de beslissing genomen te stoppen met de pil, omdat jullie graag kinderen willen. Dan wordt u maar niet zwanger. Na een aantal maanden maakt u maar eens een afspraak met de huisarts. De huisarts verwijst u door naar de gynaecoloog. De gynaecoloog stelt een onderzoek in en dan hoort u het afschuwelijke nieuws. U bent vervroegd in de overgang. U bent compleet overdonderd.

 

Zo gaat het bij zoveel vrouwen die vervroegd in de overgang zijn. Toch wordt er weinig over gesproken. Ongeveer 1,5% van de vrouwen komt vervroegd in de overgang. We spreken van een te vroege overgang als de menstruatie stopt voor het veertigste levensjaar. Vaak wordt laat ontdekt dat een vrouw te vroeg in de overgang zit. Veel vrouwen slikken de pil die een kunstmatige bloeding kan opwekken. Pas als ze stoppen met de pil merken ze dat een natuurlijke bloeding, de menstruatie niet meer op gang komt. Een andere reden voor late ontdekking van een vervroegde overgang is dat deze vrouwen niet de normale leeftijd hebben voor de overgang en om die reden allerlei klachten en signalen niet herkent.

Er zijn verschillende oorzaken voor een vervroegde overgang aan te wijzen. Zo kan de vervroegde overgang optreden:
als operatief de eierstokken zijn verwijderd
door een erfelijke aandoening
nadat iemand chemotherapie heeft gehad of bestraald is, waardoor de eicellen zijn vernietigd.
Soms is het moeilijk vast te stellen waarom een vrouw vervroegd in de overgang komt.

Vervroegd in de overgang komen kan vervelende gevolgen hebben. Zo kan het zijn dat u nog een kinderwens heeft of dat u zich een jonge vrouw in een oud lichaam voelt. Helaas is de kans op zwangerschap erg klein, ook als er vermoedelijk nog wel eicellen zijn. Een ander probleem is dat u vaak geen lotgenoten treft in uw vriendenkring waardoor u het gevoel kunt hebben er alleen voor te staan. Een opmerking als: goh, ben jij al lekker van die ongesteldheid af, kan erg zeer doen.

Waarschijnlijk wilt u weten wat er nu eigenlijk aan de hand is, waarom u vervroegd in de overgang bent gekomen en wat de consequenties daarvan zijn. Het is niet gemakkelijk om op al deze vragen antwoord te krijgen.

Voordat een vrouw in de overgang komt, produceert het lichaam een grote hoeveelheid van het hormoon oestrogeen en tijdens de overgang neemt deze productie in sterke mate af. Uw lichaam moet zich aanpassen aan de nieuwe situatie en vertoont overgangsverschijnselen. Maar oestrogenen zorgen niet alleen voor de vruchtbaarheid, maar bieden ook bescherming tegen risicos op botontkalking, hart- en vaatziekten.

De consequenties zijn dus groot en vrouwen die vervroegd in de overgang zijn, zijn doorgaans niet voorbereid op dat wat op ze afkomt. Hoe nu om te gaan in deze situatie? De eerste belangrijke stap is ervoor zorgen dat u goed genformeerd bent. Kennis hebben van de overgang in het algemeen en wat dat nu betekent in uw specifieke situatie, zorgt ervoor dat u de juiste gezondheidskeuzes kunt maken. Een overgangsconsulente kan u daarbij helpen. Zij is gespecialiseerd in de problematiek van vrouwen in de overgang en zij besteedt aandacht aan reguliere maar ook alternatieve behandelmethoden. Zij kent de problemen van vrouwen die vervroegd in de overgang zijn en zij kent de routes die bewandeld kunnen worden. Zeker als u nog een kinderwens heeft is het raadzaam met de consulente uit te zoeken welke mogelijkheden u wel en niet hebt. Van belang is u te beschermen tegen het verhoogde risico op botontkalking, hart- en vaatziekten die ten gevolge van de overgang optreedt.

 

Wat is nu precies de Overgang?

Om goed te kunnen begrijpen wat de overgang precies is moeten we terug naar het begin, de geboorte. Iedere vrouw krijgt bij haar geboorte miljoenen eicellen mee. Wanneer de vrouw in de puberteit komt is al ongeveer de helft van deze eicellen op natuurlijke wijze tenietgegaan. In de puberteit zorgt de veranderende hormoonhuishouding van de vrouw er onder andere voor dat ze vanaf nu vruchtbaar is geworden en dus kinderen kan krijgen.

 

De eierstokken waar de eicellen in zijn opgeslagen worden door die hormoonhuishouding geactiveerd en gaan zelf ook een hormoon aanmaken: oestrogeen. Dit oestrogeen zorgt behalve voor de ontwikkeling van de typische geslachtskenmerken, zoals borstgroei, schaam- en okselbeharing, ook elke maand voor de rijping van een eicel. En van de in de eierstok aanwezige eicellen "ontsnapt" dan aan de eierstok en dan kunnen er twee dingen gebeuren: Of deze eicel wordt door een mannelijke zaadcel bevrucht, of wordt niet bevrucht en wordt dan tezamen met het baarmoederslijmvlies afgestoten. Wanneer de ontsnapte eicel bevrucht is door een zaadcel, dan is de vrouw zwanger. Een eicel is echter maar gedurende heel korte tijd te bevruchten. Wanneer dit niet gebeurt wordt de onbevruchte eicel afgestoten samen met de binnenbekleding van de baarmoeder, het baarmoederslijmvlies dat zich al had voorbereid op de innesteling van een eventueel bevruchte eicel. Dit is de menstruatie die n keer per maand plaatsvindt: de vrouw is dan ongesteld.

 

Het hele proces van eicelrijping en menstruatie komt in de puberteit dus voor het eerst op gang en gaat vele jaren door. Naarmate de vrouw de leeftijd van vijftig nadert, heeft ze bijna geen enkele eicel meer over en maakt ze daarom ook minder oestrogeen aan. Aan de maandelijkse menstruaties komt dan ook een einde. Deze zullen niet abrupt ophouden, maar eerst een tijd onregelmatig worden en tenslotte geheel stoppen.

 

Wanneer de vrouw in de periode van de overgang nog steeds ongesteld wordt, kan niet van tevoren of op dat moment gezegd worden dat dit de laatste keer was. De laatste menstruatie kan pas achteraf worden vastgesteld. Als een vrouw een jaar lang helemaal niet meer ongesteld is geweest, blijft de menstruatie voorgoed weg. De laatste menstruatie wordt menopauze genoemd. Een direct gevolg van het stoppen van de menstruatie is dan ook dat de vrouw niet meer zwanger kan worden, zij is niet meer vruchtbaar. De overgang is een feit.

 

Omdat de eierstokken van de vrouw na die laatste menstruatie als het ware uitgewerkt zijn, de eicellen zijn immers op, produceren ze ook geen oestrogeen meer. Oestrogeen is niet alleen van belang voor de vruchtbaarheid en de menstruatie, ook zorgt het ervoor dat diverse organen goed kunnen werken en dat de opbouw van botten en weefsels in goede banen verloopt. Het blijft dus een belangrijke stof voor het lichaam. Op een andere plaats in het lichaam wordt nu oestrogeen geproduceerd: het vetweefsel heeft deze taak overgenomen. Dit vetweefsel produceert echter veel minder oestrogeen dan de eierstokken al die jaren ervoor hebben gedaan en het lichaam zal hieraan moeten wennen. Dit kan betekenen dat er "aanpassingsproblemen" optreden (overgangsklachten) maar dit hoeft zeker niet altijd het geval te zijn. Bij vrouwen die in de overgang zijn gaat het lichaam door een volkomen natuurlijk en normaal veranderingsproces. Dit zal meestal ook lichamelijke en geestelijke veranderingen met zich mee brengen. Het is een beetje te vergelijken met de puberteit: dat is ook een periode van ontwikkeling die geleidelijk verloopt. Ook die periode kent lichamelijke en geestelijke veranderingen en de n zal er meer last van hebben dan de ander.

 

 De overgang in drie perioden bekeken*

 

Leeftijd

Vanaf 45 jaar

Circa 52 jaar

Vanaf 52 jaar

Stadium

Peri-overgang

Overgang

Post-overgang

Kenmerken

Het menstruatiepatroon gaat langzaam veranderen

Laatste menstruatie

(= menopauze) en mogelijk klachten door oestrogeentekort

Er blijven zich hormonale veranderingen voordoen

* deze perioden gelden voor Nederlandse vrouwen

 

De jaren in de tabel zijn grove gemiddelden, dus een afwijking naar boven of beneden is volstrekt normaal. Men spreekt pas over een te vroege overgang wanneer deze plaatsvindt voor het 45ste jaar en een verlate overgang wanneer deze na het 56ste jaar optreedt.

 

Hoe kijken vrouwen zelf tegen de overgang aan?

De overgang zou eigenlijk door veel vrouwen toegejuicht moeten worden. Zij worden nu immers verlost van de menstruatie met al zijn ongemakken en hoeven geen angst meer voor zwangerschap te hebben. Toch valt dat vaak tegen: de overgang is voor veel vrouwen een nog onbekende periode. De vruchtbaarheid is verdwenen en vrouwen realiseren zich daardoor ook vaak dat ze ouder zijn geworden. En ouder worden wordt in veel samenlevingen -ook in de onze- omgeven door negatieve beelden. Oud heeft afgedaan, oud betekent rimpels en grijze haren, oud is per definitie seksueel onaantrekkelijk. Terwijl de overgang juist het begin van een heel nieuwe en spannende fase in een vrouwenleven kan zijn. Gelukkig zijn er steeds meer vrouwen die aan de overgang hun eigen invulling willen geven en zich niet neerleggen bij deze stereotiepe beelden. Zij laten zien dat de overgang een inspirerende periode kan zijn. In culturen waar ouderdom aanzienlijk positiever wordt gevonden kijkt men al eeuwenlang heel anders tegen de overgang aan.

 

 

 Waarom staat de overgang nu in de belangstelling?

Tot voor kort was de overgang een onderwerp waar nauwelijks over werd gesproken; het was taboe. Overgang werd gezien als een overgang naar de ouderdom met allerlei gebreken en kwalen: geen prettig vooruitzicht! Bovendien maken veel vrouwen in de wereld de overgang niet eens mee omdat ze daarvoor niet oud genoeg worden. Ook zijn er vrouwen die de overgang nog wel beleven maar niet z oud worden dat ze de periode vanaf de overgang bewust meemaken. De overgang wordt daardoor nogal eens geassocieerd met veroudering en de aanloop naar het einde van het leven.

 

Nu in de westerse wereld de meeste vrouwen gemakkelijk de leeftijd van tachtig jaar bereiken, betekent dit dat zij de overgang volledig zullen ondergaan. Vrouwen hebben nog twintig, dertig jaar voor zich wanneer zij de overgang gehad hebben. En waarom zou deze levensfase vergeten moeten worden? Veel vrouwen realiseren zich dit en willen graag actief de overgang tegemoet treden, zich nergens door laten verrassen en zo comfortabel mogelijk door deze levensfase heen. Vrouwen laten van zich horen en dat is toe te juichen. Juist hierdoor wordt de overgang bespreekbaar en kan er iets gedaan worden aan mogelijke klachten. Hulpverleners zoals huisartsen, specialisten en therapeuten zullen alerter zijn op problemen die met de overgang te maken hebben. Daardoor hoeft de overgang geen probleem meer te zijn.

Wat zijn overgangsklachten precies en waardoor worden ze veroorzaakt?

Overgangsklachten zijn de verschijnselen die zich voordoen in de overgang, de periode waarin de menstruaties onregelmatiger worden en die samenhangen met een veranderde hormoon-huishouding en een veranderend lichaam.

 

 Wat zijn de meest voorkomende overgangsklachten?

Tot de meest voorkomende overgangsklachten behoren opvliegers, nachtzweten, slaapstoornissen, stemmingswisselingen, pijn bij het vrijen, en een onregelmatige menstruatie.

 

 Krijgt iedere vrouw last van overgangsklachten?

Circa 80% van de vrouwen heeft in mindere of meerder mate last van overgangsklachten. Niet iedere vrouw krijgt of heeft dus last van overgangsklachten. Ook hier geldt dat iedere vrouw anders is en daarom de overgang ook anders zal ervaren. Wel is het zo dat vrouwen die altijd actief met van alles en nog wat bezig zijn geweest, zoals werk en hobbies, en zich daar lekker bij voelen minder last schijnen te hebben van overgangsklachten dan vrouwen die wat minder actief zijn geweest.

 

 Moet ik tegen overgangsklachten altijd medicijnen gebruiken?

Medicijngebruik is zeker niet altijd noodzakelijk. Bij een aantal klachten, bijvoorbeeld opvliegers en nachtzweten kunnen medicijnen in de vorm van hormoonpreparaten goed helpen, maar andere oplossingen kunnen ook heel effectief zijn. Vaak is dit een kwestie van proberen en uitvinden waar uw lichaam gevoelig voor is. Deze Leidraad voor de Overgang laat u kennis maken met de verschillende mogelijkheden die er bestaan om overgangsklachten aan te pakken.

 

Zal mijn huid er in de overgang ouder gaan uitzien?

Het vrouwelijk hormoon oestrogeen heeft een gunstig effect op de huid. In de overgang neemt de oestrogeenproductie af waardoor de huid wat minder elastisch wordt. Het is echter k zo dat verminderde elasticiteit een normaal verschijnsel is dat bij de leeftijd past en in die zin los staat van de overgang. Ook bij mannen komt verminderde elasticiteit voor. Bovendien speelt aanleg hier ook een belangrijke rol. Gezien de hormonale veranderingen is extra aandacht voor huidverzorging wel aan te bevelen. Er zijn tal van goede producten op de markt die uw huid kunnen beschermen en verzorgen. Care for Women heeft kwalititatief hoogwaardige huidverzorgingsproducten in het assortiment, die weldadig zijn voor de ouder wordende huid. In het Productenoverzicht kunt u meer informatie over deze producten vinden.

 

 Kan ik door de overgang meer haargroei krijgen?

Door de overgang kunt u meer haargroei krijgen. De hormoonhuishouding verandert; er wordt minder vrouwelijk hormoon aangemaakt. Mannelijk hormoon wordt echter nog wel geproduceerd door het lichaam en daardoor verandert de balans tussen mannelijk en vrouwelijk hormoon. Lichte haargroei kan daar het gevolg van zijn. Deze haargroei doet zich meestal voor op de benen, de bovenlip of de kin. In de meeste gevallen kunt u zelf deze haartjes verwijderen met een pincet, door te harsen of elektrisch te ontharen. Een enkele keer kan het nodig zijn een professionele schoonheidsspecialiste in te schakelen.

 

 Word ik zwaarder tijdens de overgang?

Het is mogelijk dat u zwaarder wordt tijdens de overgang. Of het altijd aan de overgang ligt is echter nog maar de vraag, want ook bij mannen ziet men een toename van het gewicht. Het lijkt er meer op dat dit te wijten is aan een verminderde energiebehoefte en tragere stofwisseling van het lichaam. Er is minder spierweefsel dat gevoed moet worden met brandstof, maar vaak veranderen onze eetgewoontes niet. Dat zou een toename van het gewicht kunnen verklaren. Vrouwen schijnen wel meer dan mannen de behoefte te hebben om meer te snoepen. Aandacht voor wat u eet kan zeker geen kwaad.

 

 Zullen mijn borsten in de overgang veranderen?

Uw borsten zullen waarschijnlijk wel in lichte mate veranderen. Daar zijn een aantal oorzaken voor aan te wijzen. In de eerste plaats is dit een normaal verouderingsproces; het steunweefsel wordt slapper. Dit komt ook bij mannen voor. Ook de verminderde oestrogeenaanmaak is van belang. Hierdoor verandert het melkklier- en vetweefsel in de borsten waardoor ze ook minder stevig kunnen worden.

 

 Verandert mijn slaappatroon in de overgang?

Het is mogelijk dat uw slaappatroon verandert. Wanneer u tijdens de overgang juist 's nachts last hebt van opvliegers, nachtzweten en andere klachten, dan kan dat uw slaap verstoren. Aan de andere kant is het zo dat naarmate men ouder wordt de behoefte aan slaap vaak afneemt. Dat staat dus los van de overgang.

 

 Hoe zit het met mijn persoonlijk risico op botontkalking?

Botontkalking of osteoporose is het brozer worden van de botten doordat de stevigheid en buigzaamheid ervan afneemt. Botontkalking wordt heel vaak in verband gebracht met de overgang. En dat klopt ook wel, want net voor en na de overgang wordt het risico op botontkalking groter. En ook hier weer speelt oestrogeen een belangrijke rol: dit hormoon beschermt in hoge mate tegen botontkalking. Wanneer de productie van oestrogeen rond de overgang en erna afneemt, raken de botten die bescherming voor een groot deel kwijt.

                                                                                               

Aan het voorkomen van botontkalking kan men zelf bijdragen door voldoende te bewegen, gezonde voeding en voldoende vitamine D en calcium te gebruiken.

 

Vul onderstaande tabel in en bekijk uw persoonlijk risico op het krijgen van botontkalking.

 

Risicofactoren voor het ontstaan van botontkalking

JA

NEE

Ik heb een blanke huid of ben van Aziatische afkomst

 

 

Ik heb n of meer familieleden die botontkalking hebben (gehad)

 

 

Mijn eierstokken zijn voor mijn 45ste jaar weggehaald

 

 

Ik ben vervroegd in de overgang gekomen

 

 

Mijn schildklier werkt niet snel genoeg

 

 

Ik gebruik dagelijks medicijnen die cortison bevatten

 

 

Ik heb suikerziekte of heb lage bloedsuikerspiegels

 

 

Ik heb een lactose-intolerantie

 

 

Ik heb een nier- of leverziekte gehad

 

 

Ik heb nooit kinderen gekregen

 

 

Ik ben een flinke tijd bedlegerig geweest

 

 

Ik heb anorexia nervosa gehad, heb langdurig gelijnd of gevast, of ik ben om deze of een andere reden een lange tijd niet ongesteld geweest

 

 

Ik ben dun en heb kleine botten

 

 

Ik drink meer dan 1 glas alcohol per dag

 

 

Ik drink meer dan 3 koppen koffie per dag

 

 

Ik rook

 

 

Ik gebruik nauwelijks zuivelproducten

 

 

Ik krijg weinig vitamine D binnen

 

 

Ik eet veel  vlees

 

 

Ik leid een zittend leven

 

 

 

Hoe meer vragen u met ja heeft beantwoord, hoe groter uw kans op het ontwikkelen van botontkalking is.

 

Wat u er zelf aan kan doen:

-         Pas uw levenswijze aan: beweeg meer, gebruik voeding waarin veel calcium zit, zoals zuivelproducten .

-         Laat uw botdichtheid meten zodat u weet hoe het met de broosheid van uw botten gesteld is

-         Overweeg het gebruik van oestrogeen bevattende preparaten: bespreek dit met uw huisarts of specialist

 

**** Bronvermelding: Het handboek voor de overgang, onder verantwoordelijkheid door Care For Woman.

Natuurlijk kunt u zelf veel vinden op het internet. Ook zullen er genoeg forums zijn, waar u lid van kan worden om, in contact te komen met lotgenoten, indie u daar behoefte aan heeft. Daarnaast zijn er overgangsconsulentes, die u begrijpen en u kunnen adviseren wat te doen. Sommige verzekeraars geven hiervoor de vergoeding. Kijk u polisvoorwaarden maar eens door.

Care for Women

Care for Women heeft een omvangrijk gezondheidsprogramma voor vrouwen in de overgang. Bij Care for Women kunt u terecht voor allerlei informatie over vrouwen en gezondheid. Behalve informatie kunt bij Care for Women ook allerlei producten verkrijgen, zoals huidverzorgingproducten, een overgangstest die kan vaststellen of u in de overgang bent, bloemenremedies van Dr. Bach, incontinentiemateriaal en nog veel meer. Neemt u gerust contact op met Care for Women. Voor wat betreft de overgang is Care for Women  de meest gespecialiseerde organisatie in Nederland. Een team van medisch specialisten en deskundigen op het gebied van vrouwen in de overgang en gezondheid zal u vriendelijk verder helpen.

Klik hier op de website van Care for Women